Napuštanje veb stranice

Napuštate informativni veb sajt kompanije Merck o prediabetesu. Ova veza će vas odvesti na veb lokaciju na koju se naša politika privatnosti ne odnosi. Merck nema kontrolu nad sadržajem ovih veb lokacija ili resursa i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih niti za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati vašom upotrebom.

Šta je
predijabetes?

Šta je
predijabetes?


Verovatno ste ranije čuli za dijabetes tipa 2, a da li ste čuli za predijabetes?

Kao rezultat poremećaja lučenja i odgovora na insulin (hormona koji reguliše da se šećer u krvi vrati na normalan nivo), kod nekih osoba onemogućeno je pravilno održavanje nivoa šećera u krvi. Ako Vam je nivo šećera u krvi stalno visok, lekar će otkriti dijabetes. Povišen nivo šećera u krvi na duži period može prouzrokovati oštećenje mnogih organa u telu1, zato je važno pravilno kontolisati dijabetes, kako bi se nivo šećera u krvi vratio na normalne vrednosti.


Ako je šećer u krvi viši od referentne vrednosti, ali ne toliko visok da biste se smatrali osobom sa dijabetesom, onda možda Vi spadate u grupu osoba koje imaju predijabetes.2, 3, 4


Osobe sa predijabetesom su u većem riziku da razviju dijabetes, u poređenju sa osobama koje nemaju predijabetes. Dobra vest je da, ako ste osoba sa predijabetesom, možete izbeći pojavu dijabetesa. Promene u životnim navikama mogu odložiti, a kod nekih osoba čak i sprečiti razvoj dijabetesa. Dakle, saznanjem da ste osoba sa predijabetesom, stičete mogućnost da utičete na nivo šećera u Vašoj krvi, što je neophodno u cilju izbegavanja pojave dijabetesa.

 

Predijabetes u odnosu na Dijabetes

Predijabetes

U predijabetesu, nivo šećera u krvi je iznad normalnih vrednosti, ali nije u nivou vrednosti za dijabetes, već ukazuje na povišen rizik za razvoj dijabetesa.2
 
Nema vidljivih znakova i simptoma - 9 od 10 osoba sa predijabetesom nije prepoznalo svoje stanje.5

 
Saznanje da ste osoba sa predijabetesom daje Vam mogućnost da kontrolišete nivo šećera u krvi pre nego što se razvije dijabetes. Predijabetes može biti Vaša šansa da preokrenete stvari.2  
 

Dijabetes

Dijabetes je bolest koja se javlja kada nema dovoljno insulina u krvi da reguliše šećer na normalan nivo.2                                                                                             
 
Simptomi uključuju umor, povećanu žeđ i glad, češće mokrenje.6

 
Važno je kontrolisati dijabetes kako bi se sprečilo da visok nivo šećera u krvi ošteti Vaše organe.6

 
 

Dijabetes

Dijabetes je bolest koja se javlja kada nema dovoljno insulina u krvi da reguliše šećer na normalan nivo.2

 
Simptomi uključuju umor, povećanu žeđ i glad, češće mokrenje.6


 
Važno je kontrolisati dijabetes kako bi se sprečilo da visok nivo šećera u krvi ošteti Vaše organe.6


 
  

Kriterijumi za procenu i dijagnozu2

Glikemija našte 5,6-6,9 mmol/l (100-125 mg/dl)
OGTT u 120 min. 7,8-11,0 mmol/l (140-199 mg/dl)

HbA1c 5,7–6,4%

Glikemija našte ≥7,0 mmol/l (≥126 mg/dl)
OGTT u 120 min ≥11,1 mmol/l (≥200 mg/dl)

HbA1c ≥6,5%


Adaptirano iz: Američka Asocijacija za Dijabetes (ADA)2 

 

 

        Hvala predijabetesu,

što nam je pružio drugu šansu!
 

 

        Hvala predijabetesu,

što nam je pružio drugu šansu!
 

1. Medline Plus. Prediabetes. Available at https://medlineplus.gov/prediabetes.html Accessed September 2017

2. ADA. Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes. Available at: http://www.diabetes.org/are-you-at-risk/prediabetes/. Accessed September 2017

3. Family Doctor. Prediabetes. Available at: https://familydoctor.org/condition/prediabetes/ Accessed September 2017

4. Mayo Clinic. Prediabetes. Available at: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/prediabetes/home/ovc-20270022 Accessed September 2017

5. CDC. The Surprising Truth About Prediabetes. 2017. Available at: https://www.cdc.gov/features/diabetesprevention/index.html. Accessed September 2017.

6. Mayo Clinic. Type 2 Diabetes. Available at: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/type-2-diabetes/diagnosis-treatment/drc-20351199 Accessed September 2017