Napuštanje veb stranice

Napuštate informativni veb sajt kompanije Merck o prediabetesu. Ova veza će vas odvesti na veb lokaciju na koju se naša politika privatnosti ne odnosi. Merck nema kontrolu nad sadržajem ovih veb lokacija ili resursa i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih niti za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati vašom upotrebom.


Uslovi korišćenja

Ovim vebsajtom upravlja Merck KGaA iz Darmštata u Nemačkoj (u daljem tekstu „Merck“, „mi“, „nas“ ili „naš“). Više detalja možete pronaći u zakonskom impresumu Legal Imprint.
 
Pristup ovom vebsajtu i njegovo korišćenje, kao i korišćenje njegovog sadržaja podležu sledećim uslovima. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, moramo da vas zamolimo da ne koristite ovaj vebsajt.
 
Ovaj vebsajt je napravljen u opšte informativne i obrazovne svrhe i nije specifičan ni za jednu konkretnu zemlju. Time što koristite ovaj vebsajt izjavljujete da koristite njega i njegov sadržaj na vaš sopstveni rizik. Ni pod kojim uslovima se ne može koristiti ili shvatiti kao zamena za savet profesionalnih zdravstvenih radnika i ne sme se koristiti za dijagnostiku bilo kojeg zdravstvenog problema ili bolesti. Pacijenti bi uvek trebalo da se obrate doktoru ili nekom drugom zdravstvenom radniku radi medicinskog saveta ili informacije o dijagnozi i lečenju.


Isključenje odgovornosti

Sadržaj ovog vebsajta sačinili smo pažljivo i u skladu sa trenutnim saznanjima. Međutim, ne dajemo nikakvu garanciju, ni izričitu ni prećutnu, za potpunost ili tačnost detalja navedenih na ovom vebsajtu. Molimo vas da naročito imate u vidu da podaci koje pružamo možda više nisu ažurni. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za gubitke, oštećenja ili odštetne zahteve izazvane nedostajućim ili netačnim detaljima.


Pravne napomene

Ovim vebsajtom upravlja Merck KGaA iz Darmštata u Nemačkoj. Sva prava na ovaj vebsajt ili koja potiču od istog ostaju vlasništvo Merck-a KGaA iz Darmštata u Nemačkoj.
 
Mi možemo da izmenimo ovaj vebsajt i/ili da prekinemo njegovo delovanje u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, u celosti ili parcijalno, po sopstvenom nahođenju i bez prihvatanja odgovornosti. Niti je Merck KGaA iz Darmštata u Nemačkoj obavezan da ažurira sadržaj ovog vebsajta.
 
Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, sve informacije, dokumenti i prezentacije objavljeni na našem vebsajtu su u vlasništvu Merck KGaA. Osim ukoliko nije dobijena pismena saglasnost od Merck-a KGaA (Odeljenja za korporativne komunikacije), nije dozvoljeno prenositi objavljeni i autorskim pravima zaštićeni sadržaj sa naše veb stranice na druge programe ili vebsajtove ili koristiti takav sadržaj na bilo koji drugi način. Svi zaštitni znakovi su zaštitni znakovi kompanije Merck KGaA iz Darmštata u Nemačkoj, njenih filijala, povezanih kompanija ili njenih davalaca licenci ili partnera u zajedničkom ulaganju, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.
 
Pristup ovom vebsajtu je javni i ne zahteva registraciju. Molimo vas da imate na umu da korisnici mogu biti podložni odredbama lokalnog zakonodavstva. Sadržane informacije nisu namenjene za distribuciju u SAD-u i Kanadi. Korisnici u SAD-U i Kanadi podležu uslovima korišćenja za vebsajtove naših kompanija u ovim zemljama.
 
Međunarodni korisnici moraju poštovati posebne odredbe lokalnog zakonodavstva.


Lični podaci

Naročito smo posvećeni osiguravanju zaštite vaših ličnih podataka. Informacije o korišćenju ličnih podataka ćete pronaći u Politici o privatnosti i kolačićima.


Sadržaj

Ovaj vebsajt može da sadrži opšte informacije u vezi sa medicinskim stanjima i preporukama o načinu života. Takve informacije daju se samo u informativne svrhe, ni pod kojim se uslovima ne smeju koristiti ili shvatiti kao zamena za savete profesionalnih zdravstvenih radnika i ne smeju se koristiti za dijagnozu bilo kojeg zdravstvenog problema ili bolesti.
 
Pacijenti bi uvek trebalo da se obrate doktoru ili nekom drugom zdravstvenom radniku radi medicinskog saveta ili informacije o dijagnozi i lečenju.
 
Vebsajt takođe može da sadrži linkove koji vode do vebsajtova treće strane. Ovakvi linkovi pružaju se samo kao pogodnost. Sadržaj linkovanih vebsajtova trećih strana, ako ih ima, je van naše kontrole i ne pružamo nikakve garancije niti izjave u vezi sa tačnošću ili validnošću takvih podataka. Niti navedeni linkovi predstavljaju bilo kakvu podršku ili potvrdu vrednosti sadržaja linkovanih vebsajtova. Pristup i upotreba vebsajtova povezanih putem linkova odvijaju se na lični rizik korisnika.


Uticaj na naše Uslove prodaje

Osim ukoliko nije izraženo/naznačeno drugačije u pisanom obliku, vebsajt, njegov sadržaj, materijal ili detalji ne utiču na Uslove prodaje Merck-a KGaA iz Darmštata u Nemačkoj.
 
Datum pripreme: Februar 2018