Napuštanje veb stranice

Napuštate informativni veb sajt kompanije Merck o prediabetesu. Ova veza će vas odvesti na veb lokaciju na koju se naša politika privatnosti ne odnosi. Merck nema kontrolu nad sadržajem ovih veb lokacija ili resursa i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih niti za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati vašom upotrebom.


Politika o privatnosti i kolačićima

Ovim vebsajtom upravlja Merck KGaA iz Darmštata u Nemačkoj („Merck“, „mi“ ili „nas“). Više detalja možete pronaći u zakonskom impresumu Legal Imprint.
 
Ovom izjavom o zaštiti podataka objašnjavamo vam koji se lični podaci obrađuju u koje svrhe. Određeni odeljci sadrže polje sa „više detalja“ gde možete pronaći dodatne informacije.
 
a)  Kakve podatke prikupljamo kada pristupate našem vebsajtu:
 
Opšte govoreći, ne identifikujemo korisnike koji samo pregledaju naš vebsajt. Podaci o pretraživanju koje prikupljamo uključuju ime vašeg Internet provajdera, vebsajt sa kojeg ste pristupili našem vebsajtu, Merck vebsajt koji ste posetili, privremeno vašu punu IP adresu i datum i vreme trajanja vaše posete.
 
b) Zakonske obaveze i sprovođenje zakona
 
U nekim slučajevima imamo zakonsku obavezu da obrađujemo lične podatke. Tipičan primer je obrada u opsegu delovanja takozvane farmakovigilancije, tj. obavezi da se podaci istraže i podele kada se dođe do saznanja o potencijalnim neželjenim efektima lekova.
 
Po potrebi, takođe možemo koristiti vaše podatke u cilju upražnjavanja naših prava ili prava trećih strana (poput kršenja autorskih prava).
 
c) Opšta statistika, bezbednost vebsajta:
 
Podatke o korišćenju vebsajta od strane naših korisnika koristimo za kreiranje zbirnih statistika (tako da statistika ne prikazuje podatke o jednom korisniku, već samo o prikupljenim podacima više korisnika) kako bismo saznali šta je korisno za korisnike u cilju poboljšanja naših vebsajtova i njihovih ponuda. Takođe koristimo podatke o korišćenju vebsajta za održavanje ili ponovno supostavljanje bezbednosti naše ponude ili za otkrivanje i ispravljanje tehničkih nedostataka i grešaka.
 
Takođe prikupljamo podatke o lokacijama uređaja koji pristupaju našem vebsajtu u statističke svrhe (statistika u pogledu toga odakle posetioci pristupaju našem vebsajtu itd.); vi možete da kontrolišete autorizaciju za to pomoću postavki vašeg internet pretraživača.


Kolačići i praćenje

a) Kolačići:
 
Mi koristimo kolačiće kako bismo omogućili i olakšali upotrebu vebsajta, na primer u cilju optimizacije prezentacije ili prikazivanja sadržaja specifičnog za državu (recimo, vašeg nacionalnog jezika). Možete onemogućiti ili blokirati kolačiće u softveru pretraživača; međutim, ovo može da rezultira ograničenjima u pogledu upotrebljivosti ovog vebsajta. Pored kolačića, u te svrhe koristimo i druge veb tehnologije kao što su piksel oznake, veb svetionici i jasne GIF datoteke (u daljem tekstu "kolačići").
 
Dalje informacije:
 
Kolačići“ su male tekstualne datoteke koje omogućavaju našim vebsajtovima da pohranjuju informacije na vaš računar i da ih kasnije preuzmu (npr. kada ponovo posetite naš vebsajt). Upotreba kolačića, na primer, omogućava našim vebsajtovima da "zapamte" jezik na kojem nam je dozvoljeno da vam prezentujemo naš sadržaj.
 
• Postoji razlika između potrebnih kolačića, tj. kolačića koji su neophodni iz tehničkih razloga (npr. da bi se implementirala oblast za prijavu) i analitičkih kolačića, tj. kolačića koji se koriste u svrhu merenja onlajn publike (vidi ADOBE ANALITICS).
 
b) Adobe Analytics:
 
Dalje informacije:
 
Sledeće informacije će se prenositi i obrađivati: Informacije o korišćenim uređajima-terminalima (npr. operativni sistem, vrsta uređaja, pretraživač, rezolucija ekrana), o poreklu naših korisnika (na primer, jeziku, kao i gradu i zemlji iz koje je korisnik vebsajta i vebsajtu putem kojeg je korisnik stigao do nas, IP adrese) i korišćenju naših vebsajtova (npr. našeg, Merckovog vebsajta kojem je pristupilo i sadržaj kojem je pristupao, kao i datum i trajanje posete).
 
Ovaj vebsajt koristi Adobe Analytics, usluge veb analitike koje pruža Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") za pohranjivanje „analitičkih kolačića“ na vašem uređaju. To znači da se podaci o korisnicima i upotrebi našeg vebsajta prenose Adobe-u i obrađuju od strane nas u naše ime radi sastavljanja izveštaja o aktivnostima vebsajta, merenja broja poseta i posetilaca vebsajta i pružanja sličnih usluga nama. Ovo uključuje prenos vaše IP adrese, ali to neće biti pripojeno ostalim Adobe podacima. Pored toga, ona će biti pseudonimizirana pre geolokalizacije i zamenjena generičkom IP adresom pre skladištenja.
 
Možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka u statističke svrhe koristeći sledeći link (odeljak „Korišćenje Adobe Marketing Cloud-a od strane naših poslovnih klijenata“): http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
 
c) Google Analytics:
 
Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, usluge veb analitike koje pruža Google Inc. („Google“) za pohranjivanje „analitičkih kolačića“ na vašem uređaju. To znači da se podaci o korisnicima i upotrebi našeg vebsajta prenose Google-u i obrađuju od strane nas u naše ime radi sastavljanja izveštaja o aktivnostima vebsajta, merenja broja poseta i posetilaca vebsajta i pružanja sličnih usluga nama. Ovo uključuje prenos vaše IP adrese, ali to neće biti pripojeno ostalim Google podacima. Pored toga, Google je skraćuje (obično u okviru Evropske unije) i pohranjuje samo u njenom skraćenom obliku. Za skladištenje u Sjedinjenim Državama, Google-ova samosertifikacija u skladu sa Štitom privatnosti pruža odgovarajući nivo zaštite podataka.
 
Možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka u statističke svrhe instaliranjem plagina za vaš pretraživač (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) koji možete aktivirati prateći sledeći link: Google Analytics deaktivieren


Primaoci ličnih podataka; prenos podataka u treće zemlje

Dalje informacije:
 
Sledeće informacije će se prenositi i obrađivati: Informacije o korišćenim terminalnim uređajima (npr. operativni sistem, vrsta uređaja, pretraživač, rezolucija ekrana), o poreklu naših korisnika (na primer, jeziku, kao i gradu i zemlji iz koje je korisnik vebsajta i vebsajtu putem kojeg je korisnik stigao do nas, IP adrese) i korišćenju naših vebsajtova (npr. našeg, Merckovog vebsajta kojem je pristupilo i sadržaj kojem je pristupao, kao i datum i trajanje posete).
 
a) Štetni događaji ili sprovođenje prava:
 
Ukoliko postanemo svesni potencijalnih slučajeva štetnih reakcija na neke od naših proizvoda, od nas se po zakonu zahteva da dokumentujemo i podelimo relevantne informacije, uključujući lične podatke, sa vlastima širom sveta i, tamo gde je to potrebno za dalju procenu situacije, da kontaktiramo stranke koje izveštavaju.
 
U cilju sprovođenja naših prava ili zaštite naših prava ili prava trećih strana sa nosiocima takvih prava, savetnicima i vlastima.
 
b) Eksterni pružaoci usluga za obradu podataka:
 
Koristimo pružaoce usluga koji nas podržavaju u pogledu pružanja naših usluga na ovom vebsajtu. Ovi pružaoci usluga obrađuju podatke samo u skladu sa uputstvima i pod kontrolom Mercka i isključivo u svrhe opisane u ovoj politici o privatnosti.
 
Merck će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurao da podaci koje pružate budu adekvatno zaštićeni u skladu sa zahtevima zakona o zaštiti podataka Evropske unije pomoću Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Komisija EU.


Zadržavanje podataka 

Podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje usluge koju tražite od vas. Na primer, kada se pretplatite na e-mail bilten, čuvaćemo s time povezane podatke u najmanju ruku dok se ne odjavite.
 
Podaci koji se prikupljaju tokom korišćenja našeg vebsajta i koji se zakonski mogu smatrati ličnim podacima (kao što je kompletna IP adresa) čuvaju se u periodu od 7-14 dana, osim ukoliko razumno opravdan incident ne ukazuje na potrebu za dužim rokom čuvanja (npr. zbog do hakerskog napada).
 
Podaci koji ne uključuju lične podatke mogu se trajno čuvati.


Prava i kontakt za zaštitu podataka

a) Opšta prava:
 
Možete tražiti informacije o podacima pohranjenim o vama i imate pravo na dobijanje podataka koje ste pružili u uobičajenom formatu čitljivom na vašim uređajima. Nadalje, u opravdanim slučajevima možete zatražiti i brisanje, ispravku ili ograničenje obrade vaših podataka. Ako se vaši lični podaci prenesu u zemlju van EU koja ne pruža odgovarajuću zaštitu, možete zatražiti kopiju ugovora kojim se sprovodi odgovarajuća zaštita ličnih podataka.
 
b) Pravo na prigovor:
 
Nadalje, u opravdanim slučajevima možete prigovoriti na obradu ličnih podataka koji se tiču vas u slučajevima kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu našeg legitimnog interesovanja (to je slučaj ukoliko je pravni osnov član 6 f) GDPR kao što je navedeno u fusnotama). Ovo se naročito odnosi na prikupljanje podataka za statističko merenje veb publike od strane ADOBE ANALYTICS.
 
c) Opoziv vaše saglasnosti:
 
Ako ste već na vebsajtu dali saglasnost za obradu ličnih podataka koji se odnose na vas, možete je opozvati u bilo kom trenutku, što će stupiti na snagu u pogledu budućeg korišćenja.
 
d) Kontakt osoba:
 
Da biste iskoristili ova prava, molimo vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka na privacy@merckgroup.com. Pored toga, i u slučaju bilo kakve zabrinutosti, možete se obratiti i nadležnom organu za zaštitu podataka.
 
Izjava o zaštiti podataka od: februara 2018