Leaving Website

You are leaving the prediabetes informational website of Merck. This link will take you to a website to which our privacy policy does not apply. Merck has no control over the contents of these sites or resources, and accepts no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them.

Redovna fizička aktivnost Redovna fizička aktivnost

Fizička aktivnost poboljšava Vašu kondiciju i pomaže organizmu da bolje kontroliše nivo šećera u krvi.

Fizička aktivnost pomaže poboljšanju kondicije i zdravlja uopšte. Vežbe pomažu mišićima da efikasnije iskoriste insulin, smanjenjem opterećenja ćelija koje prizvode insulin. Da bi smanjili rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 preporučuje se fizička2 aktivnost najmanje 150 minuta nedeljno.1 Možda ovo zvuči preterano, ali male promene u Vašim dnevnim navikama mogu Vam pomoći uvedete više fizičkih aktivnosti u život kao što su:

  • Idite stepenicama umesto liftom.
  • Idite peške do prodavnice umesto kolima.
  • Parkirajte auto dalje od ulaza u radnju i prošetajte, umesto da parkirate odmah ispred.
  • Idite biciklom na posao umesto autobusom.
  • Perite i čistite auto sami umesto da ga odvezete u autoperionicu.
  • Na pauzi za ručak žustro prošetajte, čak i 10-15 minuta dnevno će pomoći.
  • Istežite se dok sedite za stolom. 

1. Colberg SR et al. Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2016; 39(11): 2065-79
2. Victoria State Government. Exercise - everyday activities 2017. Available at: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/exercise-everyday-activities. Accessed September 2017.